Anasayfa » Davutoğlu’nun “Gelecek”inde FETÖ’yle mücadele yok
Özel Haber

Davutoğlu’nun “Gelecek”inde FETÖ’yle mücadele yok

Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi’nin yayınladığı 143 sayfalık parti programında FETÖ’yle mücadele etmek adına tüm dini yapılara müdahale edilme sözü dışında hiçbir şey yer almıyor. Buna karşılık OHAL dönemi uygulamaların yargıya taşınması, “KHK ile mağdur edilenlerin haklarının iadesi” gibi vaatler parti programında kendine yer buldu.

13 Aralık 2019 tarihinde kurulduğu ilan edilen Gelecek Partisi’nin parti programında 15 Temmuz ihanetine sebep olan Fetullahçı Terör Örgütü’yle mücadele konusundaysa hiçbir ifade yer almıyor.

Gelecek Partisi’nin FETÖ’yle mücadele planı bu mu? 

Parti programının 12. Sayfasında yer alan vaat: “Dini ya da seküler hiçbir yapının devlet içinde ayrıcalıklı bir konum elde  etmesine müsaade edilmeyecektir. Toplumun manevi olgunluğu için çaba göstermesi gereken dini/mezhebi referanslı yapıların devletin rasyonel bürokratik mekanizmalarla işleyen yapısına müdahale ederek paralel yapılanmalara yönelmesi engellenecektir.”

KHK’lılara müjde

“Kanun hükmünde kararnameler çıkarılırken, insanların hayatlarında olağanüstü sonuçlar doğuracak kararlar oluşturulmamalı, somut deliller, objektif kriterler, masumiyet karinesi, suçun şahsiliği ilkesi gibi hukukun temel ilkelerine riayet edilmeli, muhatapların etkin hak arama yolları ortadan kaldırılmamalı, hakkında hiçbir takibat olmayanlar, savcılarca takipsizlik kararı verilenler veya yargılama sonunda mahkeme kararı ile beraat edenler dahi KHK ile mahrum edildikleri haklarına ve itibarlarına acilen kavuşturulmalı, yasal dayanağı olmadan, anayasaya aykırı bir şekilde pasaport iptali, sağlık hizmetleri alırken karşılaşılan zorluklar ve SGK kayıtlarına düşülen şerhler nedeniyle iş bulamama gibi çok çeşitli mağduriyetler yaşatılmamalıdır. Ayrıca, Anayasanın 148/1 maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi  KHK’ları anayasaya uygunluğu konusunda İncelemelidir. Olağanüstü rejimler hukuk dışı ve keyfi rejimler değildir. Olağanüstü hal zamanında yapılan iş ve işlemler yargı denetiminden yoksun kılınmamalıdır. Öncelikli hedefimiz Anayasanın 141/1 maddesinde yer alan istisnanın kaldırılarak olağanüstü hal döneminde çıkarılan KHK’ların yargı denetimine tabi olmasını temin etmek olacaktır. Toplumsal travma haline gelmiş ve kangren olmuş bu sorunlar anayasamızın temel ilkeleri ve hukuk devleti kuralları çerçevesinde acilen çözüme kavuşturulacaktır.”

Emre Uslu’nun beklentisi karşılandı mı?

Firari FETÖ tetikçisi Emre Uslu, Ahmet Davutoğlu’na çağrıda bulunarak KHK’lıları amasız işe iade alacağının sözünün verilmesini istemişti.

Resim

Kategoriler