Anasayfa » Kayyum atanan şirketlerin satış geliri Hazine’ye aktarılacak
FETÖ'de Bugün

Kayyum atanan şirketlerin satış geliri Hazine’ye aktarılacak

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larda FETÖ ile bağlantısı tespit edilen şirketlere el konulması ve bu şirketlerin elden çıkarılma esaslarına ilişkin çok sayıda düzenleme yapıldı.

TMSF kayyum olarak yetkili

Bugüne kadar çıkarılan 21 KHK’nın birçoğunda el konulan şirketlerle ilgili bir veya birkaç düzenleme yer aldı. İlk etapta bu şirketlerin kayyım tarafından yönetileceği düzenlenirken, daha sonra söz konusu şirketlerde kayyum olarak TMSF belirlendi.

Bakanlık tek yetkili

Bunların satışında ise TMSF’nin ilişkili olduğu bakanlık tek yetkili hale getirildi. Bu süreçte satıştan elde edilecek gelirin, başta devlet olmak üzere alacaklılar arasında önem sırasına göre borçlara karşılık ödeneceği düzenlendi. Ancak el konulan şirketlerden alacağı olan özel şirketlere ödeme yapılabilmesi için, borcun gerçek bir mal ve hizmet ilişkisi kaynaklı oluşma şartı arandı.

Hazine’ye aktarılacak

Dün yayınlanan 687 sayılı KHK’nın “Müsadere edilen şirket, ortaklık payları ve varlıklar” başlıklı 1. maddesi ile şirketlerin müsadere nedenine göre satış ve elde edilen gelirin değerlendirilmesi esasları belirlendi. Buna göre 5237 sayılı TCK’da yer alan; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ile 3713 sayılı terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanunun terörizmin finansmanı suçu başlıklı 2’nci bölümünde yer alan suçları işlediği belirlenen şirketlerin satışından elde edilen gelir, Hazine’ye irat kaydedilecek.

Kaynak: Sabah

Kategoriler