Anasayfa » FETÖ irtibatı nedeniyle Danıştay üyeliğinden ihraç edildi
FETÖ'de Bugün

FETÖ irtibatı nedeniyle Danıştay üyeliğinden ihraç edildi

Danıştay Üyesi Eyüp Kaya, FETÖ ile irtibatı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Danıştay Başkanlık Kurulu kararına göre Danıştay Üyesi Eyüp Kaya’nın, 6749 sayılı kanunun “Yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin tedbirler” başlıklı 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olup olmadığını araştırmak üzere Danıştay Başkanlık Kurulunun 5 Kasım 2016 tarih ve 2016/55 sayılı kararıyla görevlendirilen Danıştay üyesi tarafından hazırlanan rapor ve 8 Eylül 2017 tarihli başkanlık makamının ek rapor istemli yazısı üzerine hazırlanan ek raporda yer alan bilgi, belge ve delillerin incelendiği belirtildi.

Buna göre Danıştay Üyesi Kaya’nın terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplardan olan FETÖ ile irtibatı olduğu değerlendirildiğinden, meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Kategoriler